Als je inmiddels meer montagewerk van mij hebt gezien op deze website, is het je hoogstwaarschijnlijk al opgevallen dat ik graag oefen en experimenteer met videomontage. Ik ben leergierig en pak graag de kansen om meer ervaring op te doen in zoveel mogelijk verschillende situaties, om steeds beter, sneller en bekwamer te worden in het oplossen van de montage-puzzel. Voor deze achtervolgingsscène heb ik ruw materiaal gedownload van de Framelines TV website (nu Cinestudy). Zij bieden editors de mogelijkheid om te oefenen met montage door professioneel filmmateriaal beschikbaar te stellen. Naast de montage, heb ik deze video ook voorzien van kleurcorrectie en koos ik de muziek.
ENG: If you already saw some of my editing work on this website, you already figured that I really like practicing and experimenting with video editing. I'm very eager to learn, or rather gain experience in any different situation in order to become better, faster, and more capable of putting all pieces together. For this chasing scene, I downloaded raw footage from the Framelines TV website. They offer the possibility for editors to download material from several scenes to encourage practice editing. I edited, color graded and chose the music for this short video.

You may also like

Back to Top