Gedurende mijn opleiding op het Grafisch Lyceum Utrecht liep ik in het laatste jaar stage als video editor bij Metal Media. Eén van de grotere projecten waar ik in die periode aan meewerkte, was de Legends of Rock tribute tour. Deze tour werd gemaakt door diverse cover-en tribute bands van bekende rock/metalbands. Deze editie van Legends of Rock vond plaats in België. In de post-productie fase was het mijn taak om twee van de vier gekozen optredens te monteren, inclusief het synchroon leggen van al het videomateriaal en het toepassen van kleurcorrectie. Tijdens de opnames zijn er totaal 8 camera's gebruikt, wat een leerzame uitdaging gaf om overzicht te houden binnen het projectbestand. Ik weet nog heel goed hoe gaaf ik het vond om binnen zo'n project te leren op de actie te knippen en zodoende een montage zo vloeiend mogelijk te krijgen. Dit werk is een mijlpaal voor mij: ik heb veel geleerd van dit project, op allerlei verschillende aspecten, waaronder het verhogen van mijn montage-tempo. Met liefde voor zowel montage als metal was het een groot plezier om in deze context ervaring op te mogen doen als editor. Met veel dank aan regisseur Sebastiaan Spijker!
ENG: During my audiovisual study at Grafisch Lyceum Utrecht, I did an internship at Metal Media as a video editor at the start of the last year. One of the bigger projects I worked on, was the Legends of Rock tribute tour. During this tour, several cover/tribute bands of well-known rock and metal bands performed on stage. This edition took place in Belgium. In post-production, it was my task to edit two out of four chosen performances, including syncing all footage and color-grading the material. There were 8 cameras used in total, making it a nice challenge to keep a good overview. I still remember how I loved learning to cut during visible action, making an edit as continuous and fluent as possible. This work represents a milestone for me: I learned a lot during this project in all kinds of aspects, such as improving my editing pace. Loving both editing and metal, it was a huge pleasure to gain this experience as an editor, thanks to director Sebastiaan Spijker! 

You may also like

Back to Top