Deze teaser maakte ik voor het International Film Festival Rotterdam 2019, in het 2e jaar van mijn studie op de Willem de Kooning Academie. Er waren weinig tot geen vereisten, behalve dat de teaser één minuut mocht duren en deze direct of indirect te maken moest hebben met het festival en haar programma. De teasers van de studenten die het beste bij het festival aansloten, zouden worden gebruikt en vertoond tijdens de aankomende editie.
Het concept van mijn teaser is gebaseerd op hoe een verhaal of film bepaalde herinneringen kan ophalen, goed of slechts, blij of verdrietig, en bij ieder individu anders wordt (her)beleefd. Om al deze belevingswerelden te kunnen raken, creëerde ik een abstracte, surrealistische wereld, door het gebruik van fragmenten van films welke tijdens eerdere edities van het festival zijn vertoond. Door al deze beelden te combineren met o.a. het gebruik van transparantie, creëerde ik nieuwe verhalen en verbindingen: bruggen tussen oude herinneringen en ervaringen van het publiek in meervoud, om zodoende nieuwe herinneringen te creëren vanuit een ander perspectief. 
ENG: This teaser was created for International Film Festival Rotterdam, 2019. This opportunity came by during the 2nd year of my study at the Willem de Kooning Academy. There weren't any restrictions during this assignment, only it should be one minute long and connects with the festival and its program. The teasers of the students that represented the IFFR the best, would be used for the festival. 

The concept I came up with, is based on how a story or film can reminisce memories, good or bad, happy or sad, experienced differently by every viewer. In order to let all those worlds meet, I created a more abstract, surrealistic world, using films that were screened in earlier editions of the festival. By combining those images through overlays, I created new stories and connections, creating bridges to old memories and experiences and thus letting the viewer make their own story by their own recognitions and point of view.

You may also like

Back to Top