Door de verhalen en het spirituele 'zijn' van verschillende Lichtwerkers-en dragers in beeld te brengen, erken en vier ik de verbinding die wij als mens hebben met ongrijpbare concepten. Hierbij wil ik de limieten van film overstijgen door naast emoties, ook ontastbare velden te vertalen naar bewegend beeld.
Met deze korte documentaire, 'De Zielenstem', breid ik mijn eerdere onderzoek over Lichtwerk uit door mij te verbinden met Lichtwerker Meike Klomp. In de film deelt zij haar kennis en inzichten over manieren hoe je kunt leven naar je 'Goddelijke Zelve'.
ENG: Telling the stories of Lightworkers- and bearers and their spiritual practices, I want to acknowledge and celebrate the existence of the connection between (in)tangible concepts and human beings. Doing this, I try to transcend the limits of film in conveying emotions, by truly translating energies into moving images.
Through my short documentary ‘Sound of the Soul’, I'm extending my ongoing research about Lightwork and its practices by connecting with Lightworker Meike Klomp sharing knowledge and insights on ways to live to your Divine Self.

You may also like

Back to Top