Met trots deel ik mijn afstudeerfilm 'De Lichtwever', welke ik creëerde gedurende mijn afstudeerfase voor de studie Audiovisueel Ontwerpen op de Willem de Kooning Academie, Rotterdam.

De Lichtwever is een Nederlandse visueel-poëtische portretfilm over Lichtwerker Jamy en hoe zij haar spirituele 'zijn' omarmt door te leven in Licht, compassie en stilte. Dit doet zij o.a. door zichzelf constant uit te lijnen -en zich dus te verbinden- met Moeder Aarde en de Kosmos door ten alle tijden in het hier en nu vanuit haar hart te leven. Daarnaast werkt Jamy met hogere frequenties via kristallen tools. Op deze manier helpt zij anderen trauma's en innerlijke wonden te verzachten en genezen, om men uiteindelijk vanuit het hart te kunnen laten voelen wie zij daadwerkelijk zijn.

Door zowel poezië als beweging in De Lichtwever toe te passen, gecreëerd vanuit het hart, streef ik naar mijn doel om Jamy's etherische energieën en intenties naar bewegend beeld te vertalen, om zodoende de kijker haar warme omarming van ieders ware 'zijn' te laten voelen.

De Lichtwever is gemaakt voor en door mensen die zich voelen aangetrokken tot het concept van alternatieve spiritualiteit, healing, en wie geïnteresseerd is in ontastbare velden en magische atmosferen. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat het vertalen van dergelijke velden naar de fysieke wereld in het dagelijks leven, iets aan kan wakkeren bij de kijkers die geloven in de magische en onontdekte potentiëlen van de mens. 
ENG: I proudly present my graduation film 'De Lichtwever' (The Lightweaver), which I created during the graduation phase for my study Audiovisual Design at the Willem de Kooning Academy, Rotterdam. 
De Lichtwever is a Dutch visual-poetic portrait film about Lightworker Jamy and how she embraces her spiritual being through Light, compassion, and silence. She does this by (AOT) constantly aligning between Mother Earth and the Cosmos. Jamy also works with high frequencies through crystal tools, in order to help others heal their inner wounds and to let them remember who they truly are.
Exploring natural expression through both poetry and movement, it is my goal to translate Jamy’s etheric energies and intentions into moving images, in order to make you feel her warm embracement of everyone’s true being.
De Lichtwever is made by and for people who feel attracted to the concept of spiritual inner healing or have a certain interest in intangible fields and magical atmospheres. However, I'm convinced that translating these kinds of fields towards our physical daily life, may or may not ignite a spark of interest in viewers that deep inside believe in the magical and undiscovered potency of humankind.


CREDITS
Lichtwerker: Jamy Frencken
Muziek & mix: Matthijs van der Wilt
Dans: Mara Arts

Regie: Suus van der Kaaij
Camera & geluid: Suus van der Kaaij
Drone: Suus van der Kaaij

Supervisie - Praktijk: Jurjen Versteeg, Robin Verspeek, Yunjoo Kwak, Paul van Brugge
Supervisie - Onderzoek: Luca Soudant, Yunjoo Kwak
Feedback & support: Jamy Frencken, Jeffrey Kerklaan, Amanda van de Meent, Ivo Bonants

Faciliteiten: Bewustzijnscentrum "De Stal", Willem de Kooning Academie, WdKA Renta


You may also like

Back to Top